جو بدون پوشینه ( جو لخت )

جو لخت یا Hordeum nudum یکی از گونه های جنس جو می باشد که ارزش غذایی و داردیی فراوان دارد.
آرد جو بدون پوشینه به دلیل دارا بودن بتاکلوکان کم دارای اثراتی همچون ضذ پیری و کاهش کلسترول خون بوده و میزان پروتئین خام آن 16/4% بوده که نسبت به جو معمولی که 12/9% است حدود 4% بیشتر است.
همچنیین وزن خشک و لیزین آن 53% بوده که نسبت به گندم و جو که 45% می باشد 8% بالاتر است.
نهایتاً ترکیب آن با آرد گندم می تواند به عنوان یک نان رژیمی با ارزش غذایی بالا مورد استفاده قرار بگیرد که این نان نیز یکی دیگر از محصولات رژیمی مجموعه بی نی سی می باشد.

برچسب ها: