تریتیکاله چیست و چه خواصی دارد ؟

تریتیکاله با نام علمی Triticosecale witt mack یک گونه جدید غله می باشد که به وسیله انسان و از ترکیب ژنومهای گندم و چاودار بوجود آمده است.
نتایج بررسی ها نشان داده است که از مخلوط آرد ترتیکاله گندم نان با کیفیتی بدست می آید، همچنین مشخص شده نان هایی که شامل 30% آرد دانه و سبوس تریتیکاله هستند نان های مطلوبی بوده و حاوی پروتئین بیشتر و توازن مناسب تر اسیدهای آمینه هستند، اما قدرت جذب آب بوسیله تریتیکاله در مقایسه با گندم کم و زمان لازم برای تخمیر نیز به علت بالا بودن میزان فعالیت آلفا آمیلاز کوتاه است.
در نتیجه کیفیت نانوایی آرد ترتیکاله در حال حاضر کمتر است و نان حاصل نمی تواند بافتی مشابه به نان گندم داشته باشد، اما در تهیه بیسکویت، رشته، مالت و نوشابه بسیار حائز اهمیت است.

برچسب ها: